Skok na osrednjo vsebino

Število učencev in organizacija pouka

V šolskem letu 2023/24 je skupaj vpisanih 286 učencev.

Glasbena pripravnica (GP): 10
Plesna pripravnica I., II., III.: 15
Balet – I. do VI.: 35
Instrumentalni pouk: 227

Dislocirani oddelki:
Križevci: 41 učencev
Veržej: 14 učencev
Razkrižje: 27 učencev

Število oddelkov: 15,21
Število učencev po instrumentih:
Klavir (56), harmonika (18), violina (15), viola (1), violončelo (13), kitara (28), flavta (18), klarinet (17), saksofon (7),
trobenta (9), rog (1), pozavna (11), evfonij (1), tolkala (8), kljunasta flavta (4), diatonična harmonika (12), petje (7).
Pouk je individualen in poteka dvakrat tedensko 20, 30 ali 45 minut.
Skupinski pouk (glasbena pripravnica, plesna pripravnica, balet, nauk o glasbi in solfeggio) poteka enkrat ali dvakrat tedensko 45, 60 ali 90 minut (odvisno od števila učencev v skupini).

 

 

Beseda ravnatelja

Spoštovani,

Odlični pogoji zaradi obnovljenih prostorov, nam tudi v šolskem letu 2022/2023 dajejo možnost, da kvalitetno ustvarjamo in nadgrajujemo naše delo. Glasbena vzgoja ima pri razvoju posameznika velik pomen, zato si prizadevamo za čim bolj kakovostno izobraževanje.

Ker želimo otroke navdušiti za vrednote, ki jih ponuja glasbena umetnost, je zelo pomemben pristop k uresničitvi tega cilja. Osredotočamo se na kakovostno vodenje otroka, ki zahteva visoko strokovno glasbeno in pedagoško znanje učitelja, ter na sprotno preverjanje učenčevega napredka in odnosa do glasbenih vsebin s katerimi se srečuje pri pouku. Glasbena šola temelji na individualnem pouku, ki pripomore k razvijanju slušnega zaznavanja, doživljanju glasbe, mišljenju, pomnjenju, napredku pri razvoju motoričnih sposobnostih in ročnih spretnosti. Rezultat tega pa je pridobitev delavnosti, vztrajnosti, samokritičnosti, natančnosti, boljša koncentracija in večja samozavest ob nastopanju pred občinstvom. Spremenjen odnos družbe do kulture in umetnosti predvsem v zadnjem obdobju od vseh nas zahteva veliko prilagajanj. Potrebno je, da smo skupaj potrpežljivi, odprti in skrbni. Zato učenca aktivno vključujemo v proces učenja in si postavimo skupne cilje, da učenci razumejo in vedo kaj lahko pričakujejo. Tudi na takšen učencem bistrimo pogled in utiramo pot k uspehu in obvladovanju instrumenta, petja ali plesa. Hvala vsem učencem in staršem za vztrajnost in potrpežljivost, kajti vsak korak in dejavnost v tem času zahteva veliko energije, truda in časa, ki ga skupaj vlagamo, da vsak posameznik nadgrajuje svoje znanje in uživa ob igranju instrumenta, petja ali plesa. Več informacij o aktivnostih v šolskem letu 2022/23, lahko preberete v nadaljevanju publikacije, kjer so predstavljeni podatki o šoli, programih, izpitnih rokih, vpisu v glasbeno šolo in ostale informacije.

Vsem našim učencem želimo veliko ustvarjalnosti in prijetnih trenutkov ob učenju instrumenta, petja ali plesa.

Stanislav Lašič, ravnatelj

 

 

 

Zaposleni učitelji

ZAPOSLENI UČITELJI v šolskem letu 2022/23

Azzeh Samir, prof., Violončelo
Dominko Nina, prof., Petje
Gnezda Domen, mag., Kitara
Banica Stefan Ion, PLES – plesna pripravnica, balet
Gnezda Ana, prof., Klavir, Korepeticije,
Kramberger Simon, prof., Pozavna, Tuba, Komorna igra
Kranjc Erik mag., Tolkala
Lašič Stanislav, prof., Trobenta, Rog
Matjašič Hermina, prof., Violina, Komorna igra
Munda Janez, BA, Harmonika
Novak Simon, prof., Trobenta, Evfonij, Komorna igra
Prejac Mojca, prof., Kitara, Komorna igra
Raj Dejan, Diatonična harmonika
Rot Ambrož Klavir, Korepeticije, Komorna igra
Slejko Darja, prof., Klavir, Korepeticije,
Štebih Medeja, prof., Flavta, Komorna igra
Vizjak Vlasta, prof., Glasbena pripravnica, Nauk o glasbi, Komorna igra
Zelenjak Bojan, prof., Klarinet, Kljunasta flavta, Komorna igra
Zver Gregor, MA, Saksofon, Komorna igra
Katja Žibrat, prof., Klavir, Nauk o glasbi, Solfeggio

Administrativno osebje:

Tajnica VIZ IV: Alenka Trstenjak
Računovodkinja: Eva Štuhec

Tehnično osebje:

Čistilka: Darinka Sagaj, Kovačič Milena
Hišnik-čistilec: Danijel Blagovič

 

Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je s sklepom sveta šole z dne 25. 9. 2008, ustanovljen šolski sklad GŠ Slavka Osterca Ljutomer.

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah  po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

Člani UO šolskega sklada GŠ Slavka Osterca Ljutomer 2023/2024:
predsednica Martina Vogrinec
namestnik predsednice Simon Novak

Predstavniki staršev:
1. VOGRINEC MARTINA
2. RAUTER MIRJANA
3. LEBAR GREGOR
4. RENATO KOSMAJER

Predstavniki šole:
1. EVA ŠTUHEC racunovodstvo@gssol.si
2. SIMON NOVAK simon.novak@gssol.si
3. STANISLAV LAŠIČ ravnatelj@gssol.si

Načrt dela šolskega sklada za šolsko leto 2023/2024

Pridobivanje sredstev:
• preko položnic – prostovoljni prispevki staršev,
• prošnje za donacije podjetjem;

Na 1. seji UO šolskega sklada GŠ Slavka Osterca Ljutomer, v torek 26. 9. 2023 so za načrt dela 2023/2024 bili sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP 3:
V šolskem letu 2023/2024 se pošljejo položnice za prostovoljne prispevke enkrat v tem koledarskem letu, s spremnim dopisom, da starši nakažejo sredstva po svojih zmožnostih. Predlagani minimalni znesek je 10,00 EUR. Starše se tudi obvesti, da se lahko oglasijo v tajništvu šole, kjer lahko prevzamejo prošnjo za donacijo pravne osebe, ki bi donirala sredstva za šolski sklad. Prav tako se pošljejo prošnje za donacije podjetjem s katerimi Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer poslovno sodeluje.

SKLEP 4:
Prostovoljni prispevki na prireditvah se namenijo za pokrivanje šolnin socialno šibkim
učencem.

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA GŠSOL 2022-23

 

 

 

 

Šolska knjižnica – instrumenti

ŠOLSKA KNJIŽNICA – INSTRUMENTI

V šoli si učenec lahko izsposodi notno literaturo iz knjižnice oziroma notnega arhiva pri svojem učitelju. Fotokopiranje not je prepovedano.

Možnost izposoje inštrumentov:
Klavir: pianino
Godala: violina, violončelo;
Trobila: trobenta, pozavna, rog, bariton, tuba;
Pihala: flavta, klarinet, saksofon;
Harmonika: klavirska harmonika;

Ob začetku posameznega šolskega leta starši podpišejo potrdilo – reverz za izposojo inštrumenta, ki velja do nakupa lastnega inštrumenta. Praviloma izposojamo inštrument le v začetku šolanja učenca (1. razred), razen pri godalih, kjer je rok izposoje lahko daljši.

 

 

Dostopnost