DELITEV SPRIČEVAL

DELITEV SPRIČEVAL

Spričevala se bodo delila v petek, 24. 6. 2022, od 13. do 17. ure, oziroma po dogovoru z učitelji instrumenta ali predmeta.

Čestitke učencem za vse uspehe v tem šolskem letu. Želimo vam vesele in prijetne počitnice!

MEDNARODNO TEKMOVANJE BOLERO

MEDNARODNO TEKMOVANJE BOLERO

Dvorec Bukovje, 31. 5. 2022
REZULTATI
NIZKA TROBILA 2. Kategorija
POZAVNA
TINE RAJZlato priznanje s pohvalo, drugo mesto
DAVID MAKOTERZlato priznanje s pohvalo, tretje mesto
BLAŽ KLEMENT Zlato priznanje
Mentor: Simon Kramberger,
Korepetitor: Ambrož Rot

Iskrene čestitke za odlične rezultate učencem pozavne, njihovemu mentorju, ter korepetitorju.

 

REZULTATI – MEDNARODNO BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE TUTU 2022

REZULTATI – MEDNARODNO BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE TUTU 2022

SNG Maribor, 25. maj 2022
Kategorija: IX. MODRA – OSNOVNI UČNI PROGRAM

SKUPINA: 5. in 6. r. baleta GŠSOL
LEONI GJEREK, VITA HORVAT, MAJA MLINARIČ, EMA ZANJKOVIČ, EVA RUS, EMA HORVAT, TIA ŠAFARIČ, NIKA BELCL, – PRIZNANJE ZA UDELEŽBO
Mentorica: Ana Germ

Kategorija: II. RUMENA

TIA ŠAFARIČ  –  PRIZNANJE ZA UDELEŽBO
Mentorica: Ana Germ

Čestitke učenkam baleta in mentorici za dosežene dobre rezultate na tekmovanju.

IZPITI UČENCEV, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO

IZPITI UČENCEV, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO

IZPITI UČENCEV, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO BODO V ČETRTEK 16. 6. 2022, V PROSTORIH ŠOLE NA PREŠERNOVI 8.

Instrument: ob 14. uri, Nauk o glasbi pisni del ob 16. uri, ustni del ob 17.30 uri, oziroma po dogovoru s kandidati (glede na število).

 

V skladu s 34. členom Zakona o glasbenih šolah lahko v javni glasbeni šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.

Po navodilih Zveze slovenskih glasbenih šol, morajo učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo opravljati privatne izpite  v glasbeni šoli, ki je najbližja njihovemu kraju stalnega bivališča.

Učenec oziroma njegov zakoniti zastopnik po pošti pošlje izpolnjeno VLOGO ZA OPRAVLJANJE IZPITA.                                       

Vloga k izpitu mora biti poslana  oziroma vložena najmanj 10 dni pred izpitnim rokom (6. junij 2022), morebitna odjava pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita, na naslov: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova 8, 9240 Ljutomer.

Vsak kandidat nato prejme po pošti obrazec UPN za plačilo izpita, ki ga mora poravnati pred izpitom, ter obrazec Prijavnica k izpitu. 

Prijavnico k izpitu izpolni in podpiše  učitelj predmeta, ter učenec.

Le z izpolnjeno in podpisano prijavnico lahko kandidat pristopi k izpitu. 

POMEMBNO!

Na sestanku 18.3.2021 je učiteljski zbor GŠ Slavka Osterca Ljutomer sprejel naslednji

Sklep: 4/7

Izpitna komisija pri privatnih izpitih preveri ali ima kandidat pri predmetniku na Prijavnici k izpitu izpolnjeno med letom predelano snov. Pri izvedbi privatnih izpitov mora izpitna komisija preveriti znanje in oceniti snov celotnega razreda, ki ga kandidat opravlja. Izpitna snov mora biti pripravljena v skladu z izpitnimi vsebinami iz operativnih ciljev v predmetniku za instrument in razred, ki ga kandidat opravlja.

Na osnovi sklepa učiteljskega zbora mora kandidat na izpit prinesti literaturo oziroma predelano snov celotnega razreda. Komisija bo preverjala znanje kandidata iz celotne literature.

Učenec, ki ne opravi izpita iz DVEH PREDMETOV (instrumenta in nauka o glasbi ali solfeggia), šola ne izda spričevalo, ampak samo potrdilo o opravljenem izpitu.

Vsa pojasnila o opravljanju privatnega izpita lahko zasledite v Navodilih o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo

Vloga za opravljanje privatnega izpita

Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v GŠ

 

16. MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJEV PannoniAccordion, Murska Sobota 2022

16. MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJEV PannoniAccordion, Murska Sobota 2022

Rezultati tekmovanja:

Murska Sobota, 8. maj 2022
Solisti z diatonično harmoniko – variete/  KATEGORIJA Junior
Dorian Karba      PRIZNANJE
Mentor: Dejan Raj

Murska Sobota, 9. maj 2022
Solisti s harmoniko – Klasična glasba/  KATEGORIJA B
Urška Taškov   I. NAGRADA
Mentor: Janez Munda

Čestitke za odličen rezultat učencu Dorianu in učenki Urški, ter mentorjema Dejanu Raju in Janezu Mundi.

Velikost pisave
Kontrast