Skok na osrednjo vsebino

Šolski sklad
Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina […]
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 06.10.2021

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah  po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev. 

Načrt dela šolskega sklada za šolsko leto 2022/2023

Pridobivanje sredstev:

  • preko položnic – prostovoljni prispevki staršev,
  • prošnje za donacije podjetjem;

Na 4. seji Upravnega odbora šolskega sklada GŠ Slavka Osterca Ljutomer, v ponedeljek, 26. 9. 2022, ob 18:00, so za načrt dela 2022/2023 bili sprejeti sklepi:

SKLEP 4/4:

V šolskem letu 2022/2023 se pošljejo položnice za prostovoljne prispevke enkrat v tem koledarskem letu v začetku oktobra, s spremnim dopisom, da starši nakažejo sredstva po svojih zmožnostih. Predlagani minimalni znesek je 10,00 EUR. Starše se tudi obvesti, da lahko z obrazcem odstopijo del dohodnine za donacijo v šolski sklad. V mesecu februarju 2023  se posreduje staršem samo  obvestilo za donacijo preko e-pošte. Prav tako se pošljejo prošnje za donacije podjetjem.

SKLEP 5/4:

Prostovoljni prispevki, ki se bodo zbirali na večjih koncertih v tem  šolskem letu se namenijo za Sklad za socialno šibke učence.

SKLEP 6/4:

V šolskem letu 2022/2023 se namenijo sredstva iz šolskega sklada za zvišanje standarda pouka in nakup instrumentov.

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA GŠSOL 2021-22