Šolski sklad
Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina […]
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 06.10.2021

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah  po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

 Načrt dela Šolskega sklada za šolsko leto 2021/22:

Pridobivanje sredstev:

  • preko položnic – prostovoljni prispevki staršev,
  • prošnje za donacije podjetjem;

Po sklepu Upravnega odbora šolskega sklada GŠ Slavka Osterca Ljutomer, na 3. seji, dne 21. 9. 2021, starši prispevajo v šolski sklad po svojih zmožnostih. Priporočena višina prispevka staršev v šolski sklad je 10,00 € v šolskem letu.

SKLEP 4/3: V šolskem letu 2021/2022 se pošljejo položnice enkrat v tem koledarskem letu v začetku oktobra, ter v primeru ugodnih epidemioloških razmer še na spomlad. Prav tako se pošljejo prošnje za donacije podjetjem.

SKLEP 5/3:

V šolskem letu 2021/2022 se namenijo sredstva iz šolskega sklada za zvišanje standarda pouka in nakup instrumentov. Upravni odbor Šolskega sklada bo o svojem delu in poslovanju enkrat letno, ob zaključnem računu, poročal Svetu zavoda.

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA GŠSOL 2020/21

 

 

Velikost pisave
Kontrast