Šolski sklad
Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da […]
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 06.10.2009

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

Načrt dela Šolskega sklada za šolsko leto 2020/21:

Pridobivanje sredstev:

  • preko položnic – prostovoljni prispevki staršev
  • prošnje za donacije podjetjem

Po sklepu Upravnega odbora šolskega sklada GŠ Slavka Osterca Ljutomer, na 2. seji, dne 22. 9. 2020, starši prispevajo v šolski sklad po svojih zmožnostih. Priporočena višina prispevka staršev v šolski sklad je 10,00 € v šolskem letu. Položnice bodo, na predlog članov odbora, razdeljene brez določenega zneska tako, da se starši lahko sami odločijo, koliko sredstev bodo prispevali v šolski sklad. Položnice se pošljejo staršem dvakrat v šolskem letu, v oktobru 2020 in marcu 2021 z obrazložitvijo.

V šolskem letu 2020/21 se bodo sredstva namenjala za zviševanje standarda pouka in obnovo ter nakup inštrumentarja. Upravni odbor Šolskega sklada bo o svojem delu in poslovanju enkrat letno, ob zaključnem računu, poročal Svetu zavoda.

 

Velikost pisave
Kontrast