Skok na osrednjo vsebino

Šolski sklad
Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je s sklepom sveta šole z dne 25. 9. 2008, ustanovljen šolski sklad GŠ Slavka Osterca Ljutomer. Dejavnost […]
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 06.10.2021

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je s sklepom sveta šole z dne 25. 9. 2008, ustanovljen šolski sklad GŠ Slavka Osterca Ljutomer.

Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah  po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni dovolj sredstev.

Člani UO šolskega sklada GŠ Slavka Osterca Ljutomer 2023/2024:
predsednica Martina Vogrinec
namestnik predsednice Simon Novak

Predstavniki staršev:
1. VOGRINEC MARTINA
2. RAUTER MIRJANA
3. LEBAR GREGOR
4. RENATO KOSMAJER

Predstavniki šole:
1. EVA ŠTUHEC racunovodstvo@gssol.si
2. SIMON NOVAK simon.novak@gssol.si
3. STANISLAV LAŠIČ ravnatelj@gssol.si

Načrt dela šolskega sklada za šolsko leto 2023/2024

Pridobivanje sredstev:
• preko položnic – prostovoljni prispevki staršev,
• prošnje za donacije podjetjem;

Na 1. seji UO šolskega sklada GŠ Slavka Osterca Ljutomer, v torek 26. 9. 2023 so za načrt dela 2023/2024 bili sprejeti naslednji sklepi:

SKLEP 3:
V šolskem letu 2023/2024 se pošljejo položnice za prostovoljne prispevke enkrat v tem koledarskem letu, s spremnim dopisom, da starši nakažejo sredstva po svojih zmožnostih. Predlagani minimalni znesek je 10,00 EUR. Starše se tudi obvesti, da se lahko oglasijo v tajništvu šole, kjer lahko prevzamejo prošnjo za donacijo pravne osebe, ki bi donirala sredstva za šolski sklad. Prav tako se pošljejo prošnje za donacije podjetjem s katerimi Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer poslovno sodeluje.

SKLEP 4:
Prostovoljni prispevki na prireditvah se namenijo za pokrivanje šolnin socialno šibkim
učencem.

POROČILO O DELU ŠOLSKEGA SKLADA GŠSOL 2022-23

 

 

 

 

Dostopnost