Skok na osrednjo vsebino

EVIDENČNI LIST O OPRAVLJENEM SAMOTESTIRANJU IN NEGATIVNEM REZULTATU
Učenci izvajalcem obšolskih dejavnosti in glasbenim šolam vsakokrat na vpogled predložijo dokazilo o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu v obliki evidenčnega lista. Za evidenčni list učenca poskrbijo starši. V primeru, da otrok nima s sabo evidenčnega lista, šola vspostavi stik s starši. V primeru, da se samotestiranja ne potrdi, učenec ne more sodelovati pri pouku in nadaljuje šolanje na daljavo.
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 21.11.2021

Spoštovani starši  ali skrbniki,

v skladu z okrožnico MIZŠ iz dne 16. 11. 2021(Dodatna pojasnila k okrožnici št. 603-1/2021/79 z dne 12.11.2021) vas obveščam, da besedilo o izpolnjevanju pogoja PCT v glasbenih šolah in obšolskih dejavnostih navaja:
da učenci v obšolskih dejavnostih in glasbenih šolah izkazujejo izpolnjevanje pogoja PCT z dokazilom o prebolelnosti, cepljenju ali testiranju s testi HAG ali testi PCR.

Tudi učenci, ki se samotestirajo v matičnih šolah, za udeležbo v obšolskih dejavnostih in glasbenih šolah izpolnjujejo pogoj PCT.

Ti učenci izvajalcem obšolskih dejavnosti in glasbenim šolam vsakokrat na vpogled predložijo dokazilo o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu v obliki evidenčnega lista. Za evidenčni list učenca poskrbijo starši.

O evidenčnem listu sem obvestil tudi matične šole naših učencev.

Zagotovo mora biti evidenčni list izpolnjen v šoli, kjer se učenec ali dijak testira, z datumom in podpisom delavca, ki samotestiranje spremlja. Učenec evidenčni list nosi vseskozi s sabo, saj mu služi kot vstopnica za glasbeno šolo in vse obšolske dejavnosti. V primeru, da otrok nima s sabo evidenčnega lista, šola vspostavi stik s starši. V primeru, da se samotestiranja ne potrdi, učenec ne more sodelovati pri pouku in nadaljuje šolanje na daljavo.

Še enkrat vas prosim za pomoč in sodelovanje.

Stanislav Lašič, ravnatelj

Dostopnost