IZPITI UČENCEV, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO
IZPITI UČENCEV, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO BODO V ČETRTEK 16. 6. 2022, V PROSTORIH ŠOLE NA PREŠERNOVI 8. Instrument ob 14. uri, Nauk o glasbi pisni del ob 16. uri, ustni del ob 17.30 uri, oziroma po dogovoru s kandidati (glede na število).
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 23.05.2022

IZPITI UČENCEV, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO BODO V ČETRTEK 16. 6. 2022, V PROSTORIH ŠOLE NA PREŠERNOVI 8.

Instrument: ob 14. uri, Nauk o glasbi pisni del ob 16. uri, ustni del ob 17.30 uri, oziroma po dogovoru s kandidati (glede na število).

 

V skladu s 34. členom Zakona o glasbenih šolah lahko v javni glasbeni šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.

Po navodilih Zveze slovenskih glasbenih šol, morajo učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo opravljati privatne izpite  v glasbeni šoli, ki je najbližja njihovemu kraju stalnega bivališča.

Učenec oziroma njegov zakoniti zastopnik po pošti pošlje izpolnjeno VLOGO ZA OPRAVLJANJE IZPITA.                                       

Vloga k izpitu mora biti poslana  oziroma vložena najmanj 10 dni pred izpitnim rokom (6. junij 2022), morebitna odjava pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita, na naslov: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova 8, 9240 Ljutomer.

Vsak kandidat nato prejme po pošti obrazec UPN za plačilo izpita, ki ga mora poravnati pred izpitom, ter obrazec Prijavnica k izpitu. 

Prijavnico k izpitu izpolni in podpiše  učitelj predmeta, ter učenec.

Le z izpolnjeno in podpisano prijavnico lahko kandidat pristopi k izpitu. 

POMEMBNO!

Na sestanku 18.3.2021 je učiteljski zbor GŠ Slavka Osterca Ljutomer sprejel naslednji

Sklep: 4/7

Izpitna komisija pri privatnih izpitih preveri ali ima kandidat pri predmetniku na Prijavnici k izpitu izpolnjeno med letom predelano snov. Pri izvedbi privatnih izpitov mora izpitna komisija preveriti znanje in oceniti snov celotnega razreda, ki ga kandidat opravlja. Izpitna snov mora biti pripravljena v skladu z izpitnimi vsebinami iz operativnih ciljev v predmetniku za instrument in razred, ki ga kandidat opravlja.

Na osnovi sklepa učiteljskega zbora mora kandidat na izpit prinesti literaturo oziroma predelano snov celotnega razreda. Komisija bo preverjala znanje kandidata iz celotne literature.

Učenec, ki ne opravi izpita iz DVEH PREDMETOV (instrumenta in nauka o glasbi ali solfeggia), šola ne izda spričevalo, ampak samo potrdilo o opravljenem izpitu.

Vsa pojasnila o opravljanju privatnega izpita lahko zasledite v Navodilih o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo

Vloga za opravljanje privatnega izpita

Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v GŠ

 

Velikost pisave
Kontrast