OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2017/2018

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer objavlja RAZPIS ZA VPIS v šolsko leto 2017/2018.

 

zloženka razpis za vpis 2017/2018

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 08.05.2017

Glasbena šola vpisuje otroke oziroma učence na podlagi razpisa za vpis za naslednje šolsko leto.V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere bo izvajala pouk, in druge pogoje za vpis.Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov.

Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni program.

Skladno s 23. členom Zakona o glasbenih šolah se vpis v glasbeno šolo opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.Sprejemni preizkus se opravlja v glasbeni šoli v rednem roku od 20. do 30. maja in v naknadnem roku od 20. do 25. avgusta.

Predhodna prijava za vpis v glasbeno šolo ni potrebna. Prijavite se neposredno pred pristopom k sprejemnemu preizkusu na obrazcu Prijavnica za vpis v glasbeno šolo, ki ga prejmete v glasbeni šoli.  Vzorec obrazca si lahko ogledate na naslednji povezavi: Prijavnica za vpis v GŠ

Vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa izobraževalni program.
Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj šole.

Vpis v program predšolske glasbene vzgoje, program glasbene pripravnice in plesne pripravnice se opravi brez sprejemnega preizkusa.

Vpis v prvi razred  instrumenta se opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.
Priporočljiva starost za vpis učenca je določena s PREDMETNIKOM.

O vpisu učencev, ki so bili vpisani v glasbeno pripravnico in se želijo vpisati v prvi razred nižje stopnje glasbene šole, odloča komisija za sprejemni preizkus, na predlog učitelja pripravnice.

SPREJEMNI PREIZKUSI BODO POTEKALI ZA VSE INSTRUMENTE za šolsko leto 2017/2018 v prostorih na Prešernovi 17a :

–          v sredo, 24. maja 2017, od 17.00 do 19.00 ter
–          v četrtek, 25. maja 2017, od 17.00 do 19.00.

PROGRAM GLASBA

SPREJEMNI PREIZKUS

  • Pred začetkom preizkusa starši na hodniku prostorov na Prešernovi 17/a s strokovnim svetovanjem izpolnijo prijavnico.
  • Preizkus poteka tako, da otrok najprej zapoje pesmico po lastni izbiri, nato pa se preizkusijo še sposobnost otrokovega posnemanja tonov, melodičnih in ritmičnih motivov ter druge sposobnosti, pomembne za uspešno glasbeno izobraževanje.

         vpis na instrument:

  • primerna starost za posamezni instrument,
  • specifične zahteve posameznih instrumentov,
  • uspešno opravljen sprejemni preizkus
  • učenec mora imeti svoj instrument ( pihala, trobila, godala – možnost izposoje instrumenta)
  • vpis je omejen glede na prosta mesta pri posameznih instrumentih, prednost pri sprejemu imajo učenci, ki uspešneje opravijo preizkus glasbenih sposobnosti.

 

OBVESTILO O SPREJEMU   

Udeleženci preizkusa bodo o rezultatih in možnosti vpisa otroka v glasbeno šolo obveščeni

po pošti, v ponedeljek, 5. junija 2017.

 PROSTI VPIS

(brez preizkusa glasbenih sposobnosti)

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA( starost 5 let )

GLASBENA PRIPRAVNICA( starost 6 let )

PLESNA PRIPRAVNICA ( starost 6-8 let )

(starši vpišejo otroka v terminu vpisa novih učencev, 6. in 7. junij 2017)

 VPIS NOVIH UČENCEV

v torek, 6. junij in sreda 7. junij 2017

od 9. – 16.00 ure v tajništvu šole na Prešernovi 17/a

(izpolnitev vpisnega lista – plačilo  vpisnine 10,00 €, po izstavljeni položnici).

INFORMATIVNI SESTANEK

za starše novo vpisanih učencev bo v ponedeljek, 12. junija 2017, ob 18. uri,

v dvorani šole na Prešernovi 8.

 

informacije  v pisarni šole ali po telefonu

tajništvo   585 15 30

ravnatelj   585 15 32

 

 

 

ZLOŽENKA_RAZPIS ZA VPIS 2017/2018