PREKLIC POUKA NA DALJAVO V TEDNU MED 16.3. in 20.3.2020

Več...

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 15.03.2020

Spoštovani starši,

danes, 15. 3. 2020 ob 15:44, smo ravnatelji vseh šol dobili jasna navodila od generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo MIZŠ, g. Antona Baloha, v katerih navaja, da v prvem tednu med 16. 3. in 20. 3. 2020 vsem zaposlenim odredimo petdnevno izredno odsotnost z dela zaradi elementarne nesreče (100% nadomestilo plače skladno s 50. členom KPVIZ). Zato se bo pouk na daljavo pričel izvajati od ponedeljka 23. 3. 2020.
Učitelji bodo vzpostavili kontakt z vami ali otroci in skupaj pripravili e-povezavo za delo na daljavo od 23. 3. 2020.
Kljub temu, da v naslednjem tednu ni pouka na daljavo, naj otroci pridno vadijo.
Ker želim, da vsi ostanemo zdravi vas opozarjam, da otrok ne izpostavljate v določene situacije (trgovine, javna igrala in igrišča, skupine več ljudi…)
Vse vas starše, še enkrat prosim za razumevanje in modro ravnanje glede na situacijo.

 

S spoštovanjem,
Stanislav Lašič, ravnatelj