Skok na osrednjo vsebino

PRIVATNI IZPITI 2017

Objavljamo navodila o opravljanju izpita učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo, Vlogo za opravljanje privatnega izpita, ter zahtevana znanja pri predmetu Nauk o glasbi in Solfeggio.

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 24.05.2017

Po navodilih Zveze slovenskih glasbenih šol, morajo učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo opravljati privatne izpite  v glasbeni šoli, ki je najbližja njihovemu kraju stalnega bivališča.

Učenec oziroma njegov zakoniti zastopnik po pošti pošlje izpolnjeno vlogo za opravljanje izpita.  

Vsak kandidat nato prejme po pošti obrazec UPN za plačilo izpita, ki ga mora poravnati pred izpitom in priloženo  Prijavnico k izpitu (DZS – Obr. 1,93). Prijavnico  k izpitu izpolni in podpiše  učitelj predmeta, ter učenec.

Le z izpolnjeno in podpisano prijavnico lahko kandidat pristopi k izpitu.

Vloga k izpitu mora biti poslana  oziroma vložena najmanj 10 dni pred izpitnim rokom (9. junij 2017)morebitna odjava pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita, na naslov: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova 8, 9240 Ljutomer.
 

Učenec, ki ne opravi izpita iz DVEH PREDMETOV (instrumenta in nauka o glasbi ali solfeggia), ne dobi spričevala, ampak samo potrdilo o opravljenem izpitu.

Vsa pojasnila o opravljanju privatnega izpita lahko zasledite v Navodilih o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo

 

PREDVIDEN DATUM IZPITOV: ponedeljek, 19. 6. 2017


Nauk o glasbi pisni del ob 16. uri

Nauk o glasbi ustni del predvidoma ob 17.30 uri (glede na število prijav)
Instrument: ponedeljek, 19. 6. 2017, predvidoma od 14. ure naprej (odvisno od števila prijav).

Izpiti se bodo izvajali na Prešernovi 17a, bivši Center za socialno delo.

 

navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v GŠ
vloga za opravljanje privatnega izpita
zahtevana znanja NGL
zahtevana znanja solfeggio 1 in 2
izpitne vale za NGL

Dostopnost