Skok na osrednjo vsebino

PRIVATNI IZPITI 2020

Izpiti učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo bodo 14. 9. 2020 v prostorih šole na Prešernovi 8.

Instrument: ob 15. uri, Nauk oglasbi ob 17. uri

Glede na situacjo in priporočilom NIJZ-ja, prosimo

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 21.08.2020

Po navodilih Zveze slovenskih glasbenih šol, morajo učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo opravljati privatne izpite  v glasbeni šoli, ki je najbližja njihovemu kraju stalnega bivališča.

Učenec oziroma njegov zakoniti zastopnik po pošti pošlje izpolnjeno vlogo za opravljanje izpita.  

Vsak kandidat nato prejme po pošti obrazec UPN za plačilo izpita, ki ga mora poravnati pred izpitom. Prijavnico  k izpitu izpolni in podpiše  učitelj predmeta, ter učenec.  Prijavnica k izpitu (DZS – Obr. 1,93).

Prijavnico  k izpitu izpolni in podpiše  učitelj predmeta, ter učenec.

Le z izpolnjeno in podpisano prijavnico lahko kandidat pristopi k izpitu.

Vloga k izpitu mora biti poslana  oziroma vložena najmanj 7 dni pred izpitnim rokom (7. september2020)morebitna odjava pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita, na naslov: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Prešernova 8, 9240 Ljutomer.
 

Učenec, ki ne opravi izpita iz DVEH PREDMETOV (instrumenta in nauka o glasbi ali solfeggia), šola ne izda spričevalo, ampak samo potrdilo o opravljenem izpitu.

Vsa pojasnila o opravljanju privatnega izpita lahko zasledite v Navodilih o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo

 

Glede na situacjo in priporočilom NIJZ-ja, prosimo, da se izpita v prostorih šole udeleži le kandidat skupaj z učiteljem predmeta.

 

NAVODILA O OPRAVLJANJU IZPITOV UČENCEV KI NISO VPISAN V GLASBENO ŠOLO
VLOGA ZA OPRAVLJANJE PRIVATNEGA IZPITA – PDF
VLOGA ZA OPRAVLJANJE PRIVATNEGA IZPITA – WORD
ZAHTEVANA ZNANJA ZA NGL
ZAHTEVANA ZNANJA ZA SOLFEGGIO
IZPITNE VAJE ZA NGL

Dostopnost