USMERITVE IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ČASU ZAPRTJA GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER