Razvojni program šole 2021-2025

Razvojni program šole 2021-2025

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

O glasbeni šoli

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je bila ustanovljena leta 1927. Od časa njene ustanovitve do danes je šola vzgojila vrsto glasbenikov, ki so postali mojstri, virtuozi, ustvarjalci in pedagogi, priznani v Sloveniji in izven nje.

Datumi pisnega preverjanja in šolskih nalog za 1 ocenjevalno obdobje 2019-2020

...   Pisno preverjanje in šolske naloge - učiteljica Vlasta Vizjak, prof. Pisno preverjanje in šolske naloge - učiteljica Katja Žibrat, prof.

Letni delovni načrt 2020-2021

Priloga   Letni delovni načrt 2020/2021

Hišni red in pravila

Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka starega  6., 7., ali 8 let.

VADNICA – program za vadenje in preverjanje znanja pri Nauku o glasbi

VADNICA - program za vadenje in preverjanje znanja pri Nauku o glasbi  

Vizija in poslanstvo

Razvojna vizija in poslanstvo zavoda Naša vizija: Ljubezen do glasbe in želja posredovati glasbo mladim rodovom je naše glavno vodilo, ki izhaja iz preteklosti in je naš temelj, da v sedanjosti delamo kvalitetno in odgovorno,  ter v prihodnosti dosežemo vrh in cilj....

Letni delovni načrti

V prilogah so objavljeni letni delovni načrti GŠ Slavka Osterca Ljutomer.  

Pravilniki

V prilogi...   KODEKS RAVNANJA ZAPOSLENIH PRAVILNIK O SPREJEMANJU DARIL V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM SLUŽBE
Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

O glasbeni šoli

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer je bila ustanovljena leta 1927. Od časa njene ustanovitve do danes je šola vzgojila vrsto glasbenikov, ki so postali mojstri, virtuozi, ustvarjalci in pedagogi, priznani v Sloveniji in izven nje.

Hišni red in pravila

Hišni red in pravila

Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka starega  6., 7., ali 8 let.

Vizija in poslanstvo

Razvojna vizija in poslanstvo zavoda Naša vizija: Ljubezen do glasbe in želja posredovati glasbo mladim rodovom je naše glavno vodilo, ki izhaja iz preteklosti in je naš temelj, da v sedanjosti delamo kvalitetno in odgovorno,  ter v prihodnosti dosežemo vrh in cilj....

Beseda ravnatelja

Spoštovani, šolsko leto 2020/21 pričenjamo v prenovljenih prostorih na Prešernovi ulici 8 v Ljutomeru. Z velikim veseljem bomo z našimi učenci, po osmih letih spet v skupnih prostorih, izvajali vzgojno-pedagoško delo. Pri svojem delu želimo prav vsem našim učencem...

Člani sveta staršev 2020-2021

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo: Predstavniki občine:1. DANIEL GEDER; daniel.geder@gmail.com 2. STANISLAV KAUČIČ; misekovi@gmail.com 3. NATAŠA FILIPIČ; natasa.filipic@gmail.com Predstavniki Sveta staršev: 1.KAROLINA ŠTEFANEC;...

Nauk o glasbi – obvestila

Spoštovani starši!Obveščam vas, da bodo govorilne ure za predmet Nauk o glasbi  potekale vsak torek od 16.00 do 16.45 v zbornici GŠ Slavka Osterca Ljutomer.Učiteljica Vlasta Vizjak  

Velikost pisave
Kontrast