Razgovor z žirijo bo vsak dan po končanem tekmovanju na povezavi v ZOOM aplikaciji.