Skok na osrednjo vsebino

5. FESTIVAL MLADIH PIANISTOV – ŠTRKCI ZA KLAVIRJEM
Š T R K C I Z A K L A V I R J E M   5. F E S T I V A L M L A […]
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 25.01.2013

Š T R K C I Z A K L A V I R J E M

 

5. F E S T I V A L M L A D I H P I A N I S T O V

 

M U R S K A S O B O T A – 25. 1. 2013

 

Tekmovalec

Učitelj

Kategorija

Točke

Priznanje

ALEN REIHSS

DANIJELA SABO
I.

9,63

Zlati štrkec in nagrada občinstva

LARA SVENŠEK

DANIJELA SABO

I.

10,00

Zlati štrkec

TAMARA KOLERIČ

DARJA SLEJKO
III.

9,43

Zlati štrkec in nagrada občinstva

TAMARA TIGELI

ROMANA REK

IV.

9,40

Zlati štrkec

KATJA PRELOG

KATJA ŽIBRAT

VI.

7,10

Srebrni štrkec

NASTJA BORKO

KATJA ŽIBRAT

VI.

5,63

Bronasti štrkec

JERNEJ BEDEKOVIČ

DANIJELA SABO

VI.

9,67

Zlati štrkec in nagrada občinstva

IVANČIČ PETRA ROMANA REK
VIII.

9,83

Zlati štrkec in nagrada občinstva, ter nagrada
za najbolj perspektivnega mladega pianista

 

 

 

ZA ODLIČNE REZULTATE ČESTITAMO UČENCEM IN NJIHOVIM MENTORICAM !

 

 

Ljutomer, 25. 1. 2013 Stanislav Lašič, ravnatelj

 

Dostopnost