RAZREDNI NASTOP – KLARINET, učenci iz razreda Bojana Zelenjaka, prof., sreda, 26.4. 2016, dvorana šole ob 18. uri
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 26.04.2016
Velikost pisave
Kontrast