Šolski koledar
Začetek pouka se prične v četrtek, 1. 9. 2022 z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v petek, 23. 6. 2023.
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 20.08.2020

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/23

Začetek pouka se prične v četrtek, 1. 9. 2022 z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v petek, 23. 6. 2023.
Trajanje ocenjevalnih obdobij:
Prvo ocenjevalno obdobje traja do 27. 1. 2023
Drugo ocenjevalno obdobje traja do 23. 6. 2023

Šolske počitnice:
31. oktober do 4. november 2022 – jesenske počitnice (skupaj s prazniki)
25. december 2021 do 2. januar 2022 – novoletne počitnice (skupaj s prazniki)
28. februar do 4. marec 2022– zimske počitnice
27. april do 2. maj 2022 – prvomajske počitnice (skupaj s prazniki)
Pouka prosti dnevi:
• 7. februar 2022 in z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
• šolske počitnice in nedelje,
• sobote (če ni z LDN drugače določeno)

Letni izpiti:
• 15. september 2022 – jesenski rok,
• 23 januar 2023 – zimski rok,
• 12. do 15. junij 2023 – letni izpiti junijski rok,
• 23. avgust 2023 – letni izpiti – jesenski rok,
• 20. junij in 23. avgust 2023 – popravni izpiti;

Delovni teden traja od ponedeljka do petka. Pouk poteka popoldan. Glede na naravo dela lahko pride do dodatnih vaj za nekatere predmete ali vaje orkestrov.

šolski_koledar_GŠSOL_2022_23