Skok na osrednjo vsebino

Hišni red in pravila
Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka starega  6., 7., ali 8 let.
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, 04.11.2020

HIŠNI RED IN NAVODILA OBNAŠANJA V ČASU KORONAVIRUSA

PRIHOD V ŠOLO

V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI. Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo le, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka starega  6., 7., ali 8 let. Zanje izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje…  Za vse druge prihode staršev v šolo (pogovorne ure ali roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.
Za učence plesne pripravnice in baleta je priporočljivo, da se za pouk, če je to izvedljivo, v večji meri pripravijo že doma, drugače to storijo v garderobi in se ne zadržujejo po šoli.
Učenci skupinskega pouka (Glasbena pripravnica, Nauk o glasbi in Solfeggio) se ne zadržujejo ali združujejo v hodnikih, temveč gredo direktno v učilnico.
Maska je obvezna za vse ZAPOSLENE in otroke, starejše od 12 let v vseh šolskih prostorih, z izjemo učilnic.
Na vidnih mestih so nameščena navodila za preprečevanje okužbe Covid-19.
Ob vhodu iz cestne strani in dvorišča je postavljen dozirnik z razkužilom.
Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno.
Učenci in zaposleni naj v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V GLASBENI ŠOLI SLAVKA OSTERCA LJUTOMER

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, v skladu s postopkovnikom šole obvestimo starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Stanislav Lašič, ravnatelj

 

Hišni red