Predstavitev vzgojno-izobraževalnih programov

V osnovnem glasbenem izobraževanju na šoli v šolskem letu 2020/2021 izvajamo naslednje  vzgojno – izobraževalne programe: program GLASBENA PRIPRAVNICA, program PLES, program GLASBA. Trajanje programov: Program Glasbena pripravnica (starost 6 let) traja eno leto,...

Število učencev in organizacija pouka

ŠTEVILO UČENCEV IN ORGANIZACIJA POUKA V šolskem letu 2019/20 je skupaj vpisanih 286 učencev. Glasbena pripravnica (GP): 7Plesna pripravnica I., II., III.: 21Balet – I. do VI. 30Instrumentalni pouk: 229 Dislocirani oddelki : Križevci 36 Veržej 15 Razkrižje 26 Število...

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR 2020/21   Začetek pouka se prične v ponedeljek,  2. 9. 2019  z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v ponedeljek,  24. 6. 2020. Trajanje ocenjevalnih obdobij: Prvo ocenjevalno obdobje traja  do 29. 1. 2021 Drugo ocenjevalno...

Varnost ter pravice in dolžnosti učencev

Varnost učencev Šola poskrbi za varnost učencev. Oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene šole. Skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje...

Šolska knjižnica – instrumenti

ŠOLSKA KNJIŽNICA – INSTRUMENTI V šoli si učenci lahko izsposodijo notno literaturo v notnih arhivih pri svojih učiteljih. Fotokopiranje not je prepovedano.   Možnost izposoje instrumentov: Godala: violina, violončelo; Trobila: trobenta, pozavna, bariton, rog; Pihala:...

Zaposleni učitelji

Zaposleni učitelji v šolskem letu 2020/2021

Koncertni bonton

Naši učenci se radi predstavijo na javnih nastopih in koncertih, vendar je za javni nastop potrebno veliko priprav in vaj. K uspešnemu nastopu učencev prispevamo tudi poslušalci, zato vas seznanjamo s koncertnim bontonom, v katerem je zapisano nekaj pravil za kulturno...

Nastopi učencev

Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne elemente učnih načrtov, saj prikazujejo rezultate dela učencev in učiteljev, so pa tudi oblika stikov s starši in z javnostjo. Zato v vsakem šolskem letu izvedemo številne razredne, in javne nastope, ki jih učenci...
Predstavitev vzgojno-izobraževalnih programov

Predstavitev vzgojno-izobraževalnih programov

V osnovnem glasbenem izobraževanju na šoli v šolskem letu 2020/2021 izvajamo naslednje  vzgojno – izobraževalne programe: program GLASBENA PRIPRAVNICA, program PLES, program GLASBA. Trajanje programov: Program Glasbena pripravnica (starost 6 let) traja eno leto,...

Število učencev in organizacija pouka

ŠTEVILO UČENCEV IN ORGANIZACIJA POUKA V šolskem letu 2019/20 je skupaj vpisanih 286 učencev. Glasbena pripravnica (GP): 7Plesna pripravnica I., II., III.: 21Balet – I. do VI. 30Instrumentalni pouk: 229 Dislocirani oddelki : Križevci 36 Veržej 15 Razkrižje 26 Število...

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR 2020/21   Začetek pouka se prične v ponedeljek,  2. 9. 2019  z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v ponedeljek,  24. 6. 2020. Trajanje ocenjevalnih obdobij: Prvo ocenjevalno obdobje traja  do 29. 1. 2021 Drugo ocenjevalno...

Varnost ter pravice in dolžnosti učencev

Varnost učencev Šola poskrbi za varnost učencev. Oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene šole. Skrbi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje...

Šolska knjižnica – instrumenti

ŠOLSKA KNJIŽNICA – INSTRUMENTI V šoli si učenci lahko izsposodijo notno literaturo v notnih arhivih pri svojih učiteljih. Fotokopiranje not je prepovedano.   Možnost izposoje instrumentov: Godala: violina, violončelo; Trobila: trobenta, pozavna, bariton, rog; Pihala:...

Koncertni bonton

Naši učenci se radi predstavijo na javnih nastopih in koncertih, vendar je za javni nastop potrebno veliko priprav in vaj. K uspešnemu nastopu učencev prispevamo tudi poslušalci, zato vas seznanjamo s koncertnim bontonom, v katerem je zapisano nekaj pravil za kulturno...

Nastopi učencev

Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne elemente učnih načrtov, saj prikazujejo rezultate dela učencev in učiteljev, so pa tudi oblika stikov s starši in z javnostjo. Zato v vsakem šolskem letu izvedemo številne razredne, in javne nastope, ki jih učenci...

Velikost pisave
Kontrast