Skok na osrednjo vsebino

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/2023

Začetek pouka se prične v četrtek,  1. 9. 2022  z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v petek,  23. 6. 2023. Trajanje ocenjevalnih obdobij: Prvo ocenjevalno obdobje traja  do 27. 1. 2023 Drugo ocenjevalno obdobje traja do 23. 6. 2023 Šolske...

Število učencev in organizacija pouka

V šolskem letu 2022/23 je skupaj vpisanih 288 učencev. Glasbena pripravnica (GP):8 Plesna pripravnica I., II., III.: 25 Balet – I. do VI.: 26 Instrumentalni pouk: 229 Dislocirani oddelki: Križevci: 40 učencev Veržej: 15 učencev Razkrižje: 29 učencev Število oddelkov:...

Zaposleni učitelji

Zaposleni učitelji in administrativno-tehnično osebje v šolskem letu 2021/2021

Šolska knjižnica – instrumenti

ŠOLSKA KNJIŽNICA – INSTRUMENTI V šoli si učenec lahko izsposodi notno literaturo iz knjižnice oziroma notnega arhiva pri svojem učitelju. Fotokopiranje not je prepovedano. Možnost izposoje inštrumentov: Klavir: pianino Godala: violina, violončelo; Trobila: trobenta,...

Varnost ter pravice in dolžnosti učencev

Varnost učencev Šola poskrbi za varnost učencev s tem, da je objekt, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti. Oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene...

Nastopi učencev

Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne elemente učnih načrtov, saj prikazujejo rezultate dela učencev in učiteljev, so pa tudi oblika stikov s starši in z javnostjo. Zato v vsakem šolskem letu izvedemo številne razredne, in javne nastope, ki jih učenci...

Koncertni bonton

Naši učenci se radi predstavijo na javnih nastopih in koncertih, vendar je za javni nastop potrebno veliko priprav in vaj. K uspešnemu nastopu učencev prispevamo tudi poslušalci, zato vas seznanjamo s koncertnim bontonom, v katerem je zapisano nekaj pravil za kulturno...

Predstavitev vzgojno-izobraževalnih programov

V osnovnem glasbenem izobraževanju na šoli v šolskem letu 2020/2021 izvajamo naslednje  vzgojno – izobraževalne programe: program GLASBENA PRIPRAVNICA, program PLES, program GLASBA. Trajanje programov: Program Glasbena pripravnica (starost 6 let) traja eno leto,...

Šolski koledar

Začetek pouka se prične v četrtek, 1. 9. 2022 z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v petek, 23. 6. 2023.

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/2023

Začetek pouka se prične v četrtek,  1. 9. 2022  z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v petek,  23. 6. 2023. Trajanje ocenjevalnih obdobij: Prvo ocenjevalno obdobje traja  do 27. 1. 2023 Drugo ocenjevalno obdobje traja do 23. 6. 2023 Šolske...

Število učencev in organizacija pouka

V šolskem letu 2022/23 je skupaj vpisanih 288 učencev. Glasbena pripravnica (GP):8 Plesna pripravnica I., II., III.: 25 Balet – I. do VI.: 26 Instrumentalni pouk: 229 Dislocirani oddelki: Križevci: 40 učencev Veržej: 15 učencev Razkrižje: 29 učencev Število oddelkov:...

Šolska knjižnica – instrumenti

ŠOLSKA KNJIŽNICA – INSTRUMENTI V šoli si učenec lahko izsposodi notno literaturo iz knjižnice oziroma notnega arhiva pri svojem učitelju. Fotokopiranje not je prepovedano. Možnost izposoje inštrumentov: Klavir: pianino Godala: violina, violončelo; Trobila: trobenta,...

Varnost ter pravice in dolžnosti učencev

Varnost učencev Šola poskrbi za varnost učencev s tem, da je objekt, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi, ki zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti. Oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z normativi in standardi za glasbene...

Nastopi učencev

Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne elemente učnih načrtov, saj prikazujejo rezultate dela učencev in učiteljev, so pa tudi oblika stikov s starši in z javnostjo. Zato v vsakem šolskem letu izvedemo številne razredne, in javne nastope, ki jih učenci...

Koncertni bonton

Naši učenci se radi predstavijo na javnih nastopih in koncertih, vendar je za javni nastop potrebno veliko priprav in vaj. K uspešnemu nastopu učencev prispevamo tudi poslušalci, zato vas seznanjamo s koncertnim bontonom, v katerem je zapisano nekaj pravil za kulturno...

Predstavitev vzgojno-izobraževalnih programov

Predstavitev vzgojno-izobraževalnih programov

V osnovnem glasbenem izobraževanju na šoli v šolskem letu 2020/2021 izvajamo naslednje  vzgojno – izobraževalne programe: program GLASBENA PRIPRAVNICA, program PLES, program GLASBA. Trajanje programov: Program Glasbena pripravnica (starost 6 let) traja eno leto,...

Šolski koledar

Začetek pouka se prične v četrtek, 1. 9. 2022 z razdelitvijo urnika. Zaključek pouka s podelitvijo spričeval bo v petek, 23. 6. 2023.